Facebook  Soundcloud  YouTube  Twitter

Algemene voorwaarden

Voorwaarden met betrekking tot de verkoop van e-tickets

Uw Ticket is voorzien van een "at random" uitgegeven uniek serienummer. Bij binnenkomst wordt uw Ticket gecontroleerd.  Tickets zijn maar eenmaal geldig. Elk misbruik zal door Wicked Soundz worden vervolgd. De Tickets zijn verder voorzien van een geldigheidsdatum. Na deze datum vervalt het recht op toegang, tenzij anders overeengekomen.

Zorg goed voor de Tickets, beschadigde Tickets kunnen aan de toegang geweigerd worden.

De Koper is verantwoordelijk voor de juiste vermelding van de gegevens die noodzakelijk zijn bij het mogelijk maken van de betaling via Internet. Het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens kan leiden tot het niet toezenden van de tickets.

Wicked Soundz heeft het aantal te bestellen Tickets via Internet met gebruik van IDEAL beperkt. Wilt u meer Tickets dan toegestaan verwijzen wij u naar verkooppunten van Wicked Soundz. Contactgegevens betreffende het verkooppunt vindt u terug op de Website.
 
In het geval van technische storingen van welke aard dan ook waardoor de betalingen niet, niet juist of niet tijdig kunnen worden verwerkt en/of geautoriseerd, kan Wicked Soundz op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. Een Wicked Soundz evenement zal slechts plaatsvinden bij een minimaal aantal verkochte kaartjes per datum. Wij behouden ons ten alle tijden het recht voor om bij onvoldoende verkoop voor een nieuwe datum te kiezen, reeds bestelde kaarten blijven geldig voor een Wicked Soundz op een andere datum.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor diefstal of verlies van uw eigendommen.

Door het tot stand komen van een ticketaankoop bij Wicked Soundz accepteert de koper uitdrukkelijk en zonder voorbehoud de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

In gevallen waarin deze aanvullende voorwaarden niet voorzien beslist Wicked Soundz.